Cyber Security Act – nu som digital konferens, du deltar där du är!

Nya regler som stärker EUs inre digitala marknad

En heldag där du får fördjupad och specifik kunskap om Cyber Security Act, EU Cloud Code of Conduct och nya certifieringskrav för IT-produkter, molntjänster och IoT.

Syftet med Cyber Security Act är att alla verksamheter på ett effektivt sätt ska kunna dra nytta av de möjligheter som digitalisering medför och samtidigt ska säkerheten och tilliten på EUs inre digitala marknad stärkas. Målet är också att etablera en gemensam CSP-certifiering av molnleverantörer. Vi ska kunna lita på att dessa certifieringar klarar av regelefterlevnad gällande såväl GDPR, NIS som Cyber Security Act.

Beslutet att godkänna uppförandekoder, så kallade EU Cloud Code of Conduct, underlättar för alla att upphandla molntjänster på så sätt att GDPR-lagarna verkligen följs. Denna dag får du lära dig mer om hur det kommer att gå till.

Dagen är relevant och högaktuell för såväl beställare som leverantörer, i både privat och offentlig sektor. Skaffa dig den kunskap du behöver för att kunna förbereda dig på bästa sätt!

Du får fördjupad kunskap om:

  • Innehållet i och omfattningen av Cyber Security Act
  • Så hänger Cyber Security Act ihop med GDPR och NIS-direktivet
  • Så förhåller sig akten till ISO 27000-serien
  • Cloud Service Provider-certifieringar – så utformas ramverket och så säkras tillförlitliga säkerhetsnivåer
  • Tidsperspektiv, senaste uppdateringarna och nyheterna
  • Keynote speaker om EU Cloud Code of Conduct
  • Förenklade upphandlingar som en konsekvens av Cyber Security Act och EU Cloud Code Conduct
  • Microsoft, Amazon & Google – hur förhåller de sig till de stora spelarna till de nya reglerna för cyber security och data security?

Till programmet

Praktisk information
Datum: 10 december
Tid: 9.00 – 16.00
Plats: Digitalt via livestreaming
Pris: 3 900 SEK

10 december, 09:00 - 16:00
IFI Online
Platser kvar

Lyssna till bland andra

Start typing and press Enter to search