Syftet med Cyber Security Act är att stärka säkerheten i våra molnbaserade, digitala och uppkopplade produkter, processer, system och tjänster – samtidigt som alla verksamheter fortsatt ska kunna dra nytta av de möjligheter som digitalisering för med sig. En drivkraft bakom Cyber Security Act, är att EU är bekymrade över att leverantörer från länder utanför EU skulle kunna utgöra en säkerhetsrisk på grund av lagstiftningen i deras ursprungsland.

Med detta som bakgrund kommer det inom kort att införas en cybersäkerhetscertifiering, en s.k. CSP-certifiering, som ska gälla för hela EU. Det blir därmed lättare för dig som är kund att fatta välgrundade och säkra beslut vid inköp av uppkopplade, digitala och molnbaserade tjänster och produkter.

Med hjälp av cybersäkerhetscertifiering blir det lättare att köpa och sälja uppkopplade produkter och tjänster i hela Europa och målet med certifieringen är att den ska garantera regelefterlevnad och att privacy by design samt privacy by default blir inbyggt per automatik.

Varmt välkommen!

Börja skriva och tryck på enter för att söka