Cyber Security Act & EU Cloud Code of Conduct

[ 09:00 ] Dagens moderator Anna-Maria Rosenberg hälsar välkommen

[ 09:05-09:30] Så stärks kontrollen och säkerheten nationellt och inom EU 

Bakgrunden till varför EUs Cyber Security strategi tagits fram och varför man anser att GDPR, NIS och Cyber Security Act behövs.

[ inkl] Frågestund 

Anders Jonson, Cyber Security & GDPR Expert, SecureAppbox

[ 09:30 ] Paus

[ 09:40 ] Cyber Security Act – detta innehåller och omfattar akten och så hänger de nya reglerna ihop med GDPR och NIS-direktivet

Du får veta mer om innehållet i Cyber Security Act och på vilket sätt den bygger vidare på de åtgärder som infördes genom strategin för cybersäkerhet och dess juridiska grundpelare, GDPR & NIS-direktivet.

[ inkl ] Frågestund 

Caroline Sundberg, advokat, Hannes Snellman

[ 10:30 ] Paus


[ 10:40-11:10 ] European’s Regulatory Cloud Framework: How initiatives like the EU Cloud CoC and GAIA-X help linking loose ends
  • GDPR and Cyber Security Act – two perspectives, one goal
  • The transfer of (personal) data to countries outside the EEA – new tool(s) at the horizon: Third Country Transfer Module by the EU Cloud CoC
  • GAIA-X – next evolution of interlinking European (Cloud) Regulation, following approaches like those of EU Cloud CoC and Cyber Security Act draft validation schemes

Frank Ingenrieth, LL.M., Manager Legal Affairs at SCOPE Europe

[ 11:10 ] Paus


[ 11:20-11:55 ]
Cyber Security Act, EU Cloud Code of Conduct, dataöverföring och molnsäkerhet – så hänger det ihop

Det händer mycket på europeisk nivå när det gäller hur data ska hanteras i molnet som  uppfyller krav på säkerhet och juridik. The Hague Forum, ny gemensam standard för certifiering av IT-tjänster och beslutet att godkänna uppförandekoder, så kallade EU Cloud Code of Conduct ska även underlätta vid upphandling och användning av molntjänster. Men hur hänger det ihop?

Cloud Service Provider-certifieringar i praktiken och vägen till säkra IT-produkter och molntjänster – inom hela EU
  • CSP-certifieringarna i praktiken
  • Nyttan med CSP-certifiering, Basic Substansial or High
  • Så kopplas CSP-certifieringen ihop med GDPR-certifieringar
  • Vad gäller specifikt avseende molntjänster och molnsäkerhet
[ inkl ] Frågestund 

Anders Jonson, Cyber Security & GDPR Expert, SecureAppbox

[ 11:55 ] Summering och avslutning
[ 12:00 ] Slut
03 juni, 09:00 - 12:00
IFI Online
Platser kvar

Start typing and press Enter to search