Richard OehmeSenior Advisor Societal Security, Knowit Cyber Security & Law

    Richard Oehme är Senior Advisor Societal Security på Knowit Cyber Security & Law. Han har tidigare har arbetat på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), där han under åtta års tid varit chef för cybersäkerhet och skydd av samhällsviktig verksamhet. Richard är också ordförande i SOFF:s (Säkerhets- och försvarsföretagen) cybergrupp.

    Start typing and press Enter to search