Tony Martinssonspecialist inom IT och informationssäkerhet, Westcode Solutions AB

    Tony arbetar idag som IT och informationssäkerhetskonsult hos West Code Solutions AB och företagets kunder inom det privata näringslivet eller Svenska myndigheter. Oftast sker arbetet i miljöer med mycket höga krav på säkerhet och tillgänglighet baserat på lagkrav, kundkrav eller vad som sägs i aktuella normer och standarder. Tony Martinsson är flerfaldigt certifierad informationssäkerhetsexpert (ISMP, ISO27000, CISSP, CISK).

    I över 20 år har han arbetat efter sitt motto om ett säkrare samhälle genom informationssäkerhet, ett ämne som han verkligen brinner för och även kommer sig till uttryck på fritiden när han inom Hemvärnet där han genom åren haft en rad befattningar inom området.

    Start typing and press Enter to search