Dag StrömanTf Avdelningschef Inspektionen för cybersäkerhetscertifiering lokaliserat inom Försvarets materielverk

    Dag Ströman är Tf Avdelningschef Inspektionen för cybersäkerhetscertifiering lokaliserat inom Försvarets materielverk. Inspektionen för cybersäkerhetscertifiering är en nyinrättad funktion vid FMV som har i uppdrag att arbeta med omvärldsbevakning av frågor som rör cybersäkerhet och cybersäkerhetscertifiering av IKT-produkter, -tjänster och -processer, samverkan med nationella och internationella aktörer på området och tillsynsansvar över efterlevnaden av det europeiska ramverket för cybersäkerhetscertifiering.

    Börja skriva och tryck på enter för att söka