Dag StrömanVerksamhetschef för Sveriges Certifieringsorgan för IT-säkerhet som är lokaliserat inom FMV

    Dag Ströman är verksamhetschef för Sveriges Certifieringsorgan för IT-säkerhet som är lokaliserat inom Försvarets materielverk. Verksamheten syftar till att verifiera att IT-säkerheten i IT-produkter har de säkerhetsegenskaper som leverantörer utlovat. Dag har en civilingenjörsexamen från Linköpings tekniska högskola och har arbetat som programmerare, projektledare och chef i företag som utvecklar IT-säkerhet och kryptoprodukter.  Dag Ströman har varit ordförande för Common Criteria Recognition Arrangement Management Committee, i vilket myndigheter från 31 länder samverkar kring regler för certifiering av IT-säkerhet. Dag Ströman  medverkade vid förhandlingarna av cybersäkerhetsakten i EU-rådet och är av Försvarsminister Hultqvist utsedd att vara Sveriges representant i European Cybersecurity Certification Group, som är medlemstaternas rådgivande kommitté till Kommisionen och ENISA i frågor som rör cybercertifiering.

    Start typing and press Enter to search